Jaktprov för retriever

Vi får många frågor om hur ett jaktprov är upplagt, vad de olika typerna av jaktprov innebär och hur man får jaktprovschampionatet. Därför tänkte vi dela med oss av ett kapitel ur boken som beskriver just det. Här kommer beskrivningen av jaktprov för retriever.

Jaktprov för retriever

Det finns två olika typer av officiella prov för retriever: A-prov och B-prov. Skillnaden mellan dem är nästan som mellan natt och dag; A-proven genomförs som en riktig jakt där vilt fälls, medan hunden på B-prov endast apporterar kallvilt.

De moment som ingår på jaktprov för retriever är markering, då både hund och förare ser var viltet faller, dirigering, då bara föraren vet var viltet finns och dirigerar hunden dit samt sök, då varken förare eller hund vet exakt var viltet finns (föraren vet ungefär i vilket område). Arbetet ska kunna utföras både på land och i vatten.

Utöver detta behöver en retriever kunna vänta passiv medan andra hundar jobbar samt kunna gå vid sin förares sida då andra hundar arbetar, då skott avlossas och vilt faller. Under hela arbetet ska hunden vara stadig och inte lämna förarens sida utan tillåtelse och vara tyst. Hunden dirigeras av föraren med hjälp av kommandon, handtecken och visselpipa.

För retriever anordnar SSRK tre typer av jaktprov: A-prov, B-prov och C-prov. A- och B-prov är officiella. C-prov är inofficiella, vilket innebär att de inte registreras i Svenska Kennelklubbens, SKK, (eller något annat) register. Under Aoch B-prov bedöms hunden under alla momenten samt vid förflyttningar mellan dem.

För Nova Scotia Duck Tolling Retriever, eller tollare som de vanligtvis kallas, finns tollingjaktprov, då tollarens unika egenskap testas; att genom att leka med ett föremål locka till sig sjöfåglar. Utöver tollingdelen är tollingproven likadana som de vanliga B-proven.

A-prov

Det prov som verkligen testar retrieverns ursprungliga arbetssätt kallas för A-prov och äger rum under verklig jakt. Det vilt hunden ska apportera är nyskjutet och har fällts vid jakten. Klasserna på A-prov är kvalificeringsklass (kkl) och elitklass (ekl). Kvalificeringsklassen är öppen för hundar som fått förstapris i nybörjarklass på B-prov.

Elitklassen är öppen för hundar som blivit godkända i kvalificeringsklass eller vid praktiskt jaktprov. I kvalificeringsklassen arbetar hunden i närheten av minst två andra hundar. Elitklassen genomförs som en jakt på drivna eller sträckande fåglar då hundarna sitter på pass (väntar på att fåglarna ska passera inom skotthåll) eller som en uppflogsjakt där ekipagen går bredvid varandra på en linje. Drivna fåglar skräms av hundar eller drevfolk mot skyttarna som sitter på pass och väntar. Sträckande fåglar är fåglar som flyger mellan till exempel betesplatser och viloplatser eller är på väg mot sina övervintringsplatser. Uppflogsjakt innebär att viltet skräms upp av dem som går i linjen eller av en eller flera spanielar som söker alldeles framför linjen av skyttar och hundförare. I elitklassen är det önskvärt att hundarna prövas på både pass, fotgående på linje och i vatten.

I kvalificeringsklassen blir hunden antingen godkänd eller inte godkänd. I elitklassen tilldelas hundar 1:a, 2:a, 3:e pris eller en nolla. De fyra bästa hundarna placeras. Ettan kan tilldelas certifikat och de tre övriga certifikatkvalitet, CK, under förutsättning att de utfört ”ett utmärkt arbete av högsta kvalitet”. (SSRKs jaktprovsbestämmelser för A-prov.)  Hunden tilldelas jaktprovschampionat A-prov, förkortat SE J(a)CH, när den tagit två certifikat alternativt ett certifikat och två CK, utdelat av minst två domare.

B-prov

Klasserna på B-prov är nybörjarklass (nkl), öppenklass (ökl) samt elitklass (ekl). Priserna som tilldelas hunden i alla klasserna är 1:a, 2:a, 3:e pris eller en nolla. Efter ett förstapris i nybörjarklass får man starta i öppenklass. Efter två förstapris i öppenklass samt exteriörbeskrivning eller pris på officiell utställning får man starta i elitklass. Efter tre förstapris i elitklass samt godkänt praktiskt jaktprov (eller lägst ett 2:a pris i elitklass på A-prov) får hunden titulera sig jaktprovschampion. Titeln blir SE J(j) CH om hunden inte har någon utställningsmerit (den måste dock vara exteriörbeskriven) och SE JCH om hunden har minst en tvåa eller ”Good” på officiell utställning. Tollare får titeln Svenskt Jaktprovschampionat tolling, SE J(t)CH, efter tre förstapris i elitklass på tollingjaktprov, godkänt praktiskt tollingjaktprov och minst en tvåa eller ”Good” på officiell utställning.

I öppen- och elitklass arbetar hunden i par med en annan hund, vilket innebär att två ekipage genomför provet samtidigt. Ett prov i nybörjarklass tar ungefär 30 minuter. Ett prov i öppenoch elitklass tar ungefär en timme.

Working test

C-prov eller working test är upplagda som separata stationer där man utför ett moment och sedan går till nästa station. Hunden bedöms endast på stationerna och inte under transporten mellan dem. Stationerna ska försöka efterlikna situationer som kan uppstå på jakt. Apporteringsavståndet ska inte i något fall vara längre än 150 meter. Working-testet ska ha fem stationer och varje apport ger 10 eller 20 poäng. Klasserna kallas, liksom på B-proven, nybörjarklass, öppenklass och elitklass. Nybörjarklassen är öppen för hundar från nio månaders ålder. Öppenklassen är öppen för hundar som uppnått 75 procent av maxpoäng i nybörjarklass. Elitklassen är öppen för hundar som uppnått 75 procent av maxpoäng i öppenklass vid två tillfällen. (Se www.ssrk.se för SSRKs fullständiga jaktprovsregler)

Jaktprovsklasser för retriever
Skissen visar SSRK:s klassindelning för retrieverjaktproven

 

Vägen till jaktchampionat för retriever
Skissen visar vägen till jaktchampionatet för retriever.

 

Jaktretrieverklubben

2001 startades Jaktretrieverklubben (Se www.jaktretrieverklubben.se för Jaktretrieverklubbens fullständiga jaktprovsregler) som en utbrytarförening från SSRK. De vill satsa mer på retrieverns ursprungliga användning och har därför ett annat provsystem. De anordnar prov som registreras i deras officiella register. För att få starta på jaktprov måste hunden först registreras i Svenskt Jakthundsregister (SJR). Det går utmärkt att ha hunden registrerad både hos SKK och hos SJR för att därmed kunna starta på både SSRKs och Jaktretrieverklubbens prov.

Det första alla hundar måste göra är att genomföra ett apporteringsprov, där kallvilt används. När hunden är godkänd på apporteringsprov finns det två typer av prov att välja mellan: Markprov och working test. Båda typerna av prov delas in i öppenklass och vinnarklass. För att få starta i vinnarklass krävs en utmärkelse i öppenklass. I vinnarklass placeras sedan de fyra bästa ekipagen som 1:e till 4:e vinnare.

Markprov genomförs under en jakt och vid working test används dummyer. Jaktchampionatet, eller Field Trial Champion (S FTCH) som det kallas, erhålls genom en utmärkelse i öppenklass på markprov och två 1:e vinnare i markprov vinnarklass. På motsvarande sätt erhålls titeln Svensk working test-mästare (S WTM) efter utmärkelse i öppenklass på working test och två 1:e vinnare i vinnarklass på working test.

Jaktprovsregler
På SSRK:s hemsida finns jaktprovsregler för spaniel och retriever för alla typer av jaktprov. Där finns även ”RoA”:n, råd och anvisningar för jaktprov. Läs igenom både reglerna och RoA:n för att få koll på vilka regler som gäller. För att veta vad du ska träna mot är det viktigt att veta vad som bedöms på provet.

 

4 reaktioner på ”Jaktprov för retriever”

Vad tycker du om inlägget? Vi uppskattar kommentarer!

Jaktprovsklasser för retriever
Varukorg