Jaktprov för spaniel

Vi får många frågor om hur ett jaktprov är upplagt, vad de olika typerna av jaktprov innebär och hur man får jaktprovschampionatet. Därför tänkte vi dela med oss av ett kapitel ur boken som beskriver just det. Vi börjar med jaktprov för spaniel. (Texten är uppdaterad med de reviderade reglerna från 2017.)

Jaktprov för spaniel

Det finns tre olika typer av officiella prov för spaniel: Vattenprov, nybörjarprov och fältprov. Både i nybörjarprov typ A och i fältprov ska hunden stöta vilt. Med andra ord krävs det att hunden är ordentligt tränad eftersom dendirekt utsätts för stora utmaningar.

Under ett jaktprov för spaniel bedöms hundens vilja till samarbete, viltintresse, apporteringsförmåga och arbetslust, men även förmåga att vara lugn och tyst.

Till skillnad från retrievern, som arbetar först efter skott, gör spanieln sitt viktigaste arbete före skott, under fältarbetet. Det är då hunden systematiskt ska söka upp och stöta vilt. Men även i spanieljakten ingår apportering, oftast i form av markeringar. Dessutom ska hunden kunna dirigeras till rätt område för att hämta in vilt den inte sett falla. I dirigeringen skickas hunden till ett visst område för att söka av det och hämta viltet. Det här arbetet ska kunna utföras både på land och i vatten. I fältprovets segrarklass förekommer oftast så kallat parsläpp, där två hundar arbetar samtidigt bredvid varandra.

Bra stadga är ytterst viktigt i spanielträningen. I fältarbetet måste hunden stanna och förbli helt stilla i uppflog och uppsprång. Något särskilt passivitetstest förekommer inte på spanielprov, men det är hårda krav på stadga vid skott och inför vilt, och det är också hårda krav på att hunden ska vara tyst. I praktiken ska spanieln kunna sitta i närheten av sin förare då andra hundar jobbar och då det skjuts och vilt faller. Spanieln, liksom retrievern, dirigeras av föraren med hjälp av kommandon, handtecken och visselsignaler.

Vattenprov

I vattenprovet prövas hundens förmåga att i vattenvegetation och på djupt vatten hitta och apportera fågel. Efter skott kastas en andfågel ungefär 30 meter från där hund och förare befinner sig. Hunden ska simma ut och hämta fågeln och lämna den till föraren som står ungefär fem meter från strandkanten. Föraren får lov att dirigera hunden från strandkanten. Hundar som blir godkända på vattenprov får starta i öppenklass på fältprov.

Nybörjarprov

På nybörjarprov får en hund som uppnått nio månaders ålder starta. Nybörjarprovens syfte är att under jaktliknande former bedöma deltagande hundars spanielegenskaper.

Fältarbetet ska efterlikna en jaktsituation med den avgörande skillnaden att vilt inte fälls. I fältarbetet bedöms hundens vilja och förmåga att finna vilt. Arbetet ska ske inom en hagelbössas räckvidd, det vill säga cirka 20 meter, och hunden ska hållas lugn i uppflog och vid skott.

Vid apporteringsdelen av fältprovet bedöms hundens förmåga att snabbt och säkert apportera vilt till förarens

hand. Minst två apporteringstillfällen ska erbjudas under provet. Det finns två varianter av provet, nybörjarprov A,då hunden för att kunna bli godkänd måste ha funnit och stött vilt, och nybörjarprov B, då vilt normalt inte stöts och dummyer kan användas för apportering. Nybörjarprovet leder inte till championat, och hunden behöverinte ha merit på nybörjarprov för att få starta på fältprov. Nybörjarprovet är en lite enklare variant av fältprovetsom ska göra det lättare för nybörjarhundar och förare att starta på jaktprov.

Fältprov

Fältprovet genomförs som en riktig jakt då hundens fält- och apporteringsarbete prövas. Provet kan genomföras med en hund eller som ett parsläppsprov med två hundar. På fältprov finns öppenklass (ökl) och segrarklass (skl). För att få starta i öppenklass måste hunden vara minst nio månader gammal och ha godkänt vattenprov. I öppenklass och segrarklass tilldelas hunden 1:a, 2:a, 3:e pris eller en nolla. För att hunden ska kunna få pris krävs det att den har stött och apporterat nyskjutet vilt. För att få starta i segrarklass måste hunden ha fått ett förstapris i öppenklass. I segrarklass placeras dessutom de fyra bästa ekipagen. Hunden bedöms i relation till de andra hundarna på provet. Vinnaren får certifikat och övriga placerade hundar erhåller certifikatkvalitet, CK.

För att få ett jaktprovschampionat (SE JCH) krävs två certifikat från segrarklass på jaktprov eller ett certifikat och två certifikatkvalitet. Högst en merit från enkelsläppsprov får medräknas. För att få titeln SE JCH krävs lägst 2:a pris eller betyget ”Good” vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning, annars blir titeln SE J(j)CH.

På ett fältprov bedöms spanielns viltfinnarförmåga, fart och stil. Även hundens mod bedöms om det är möjligt; den ska utan att tveka söka igenom svår terräng samtidigt som den har viss kontakt med sin förare och anpassar sitt sök efter hur föraren rör sig. Syftet med provet är att bedöma hundens jaktliga kvaliteter ”till ledning för avelsarbetet”. Ju bättre hunden är på att söka och finna vilt desto säkrare skottillfällen och effektivare eftersök blir det, allt i syfte att minimera viltets lidande.

Skissen visar SSRKs klassindelningarav jaktprov för spaniel.

En spaniel ska apportera snabbt, leverera fort och avlämna mjukt i förarens hand. God markeringsförmåga är ett stort plus. Hunden kan behöva dirigeras på ett fältprov, men hundar som själva visar initiativförmåga under apporteringsarbetet premieras.

Working test

Liksom för retriever finns även ett inofficiellt prov, working test, för spaniel. På working test kan dummyer eller kallvilt användas och det finns två klasser: nybörjarklass och öppenklass. Hundarna kan tävla enskilt eller i parsläpp. På provet bedöms hundens sökarbete: viltfinnarförmåga, fart och stil, följsamhet, jaktmönster och användning av näsan. Även apportering, stadga, skottreaktion och dirigeringsförmåga bedöms. För att en hund ska placeras måste den ha fått minst hälften av poängen för sökarbetet. En duktig apportör går inte före en hund som gjort ett godkänt arbete i söket. Vanligtvis delas 50 till 60 poäng ut på sökarbetet. I nybörjarklass kan tre apporter förekomma, i öppenklass fyra. Varje apport kan ge max 10 poäng. Apporterna kan vara både markeringar och dirigeringar. Om dirigering förekommer ska det alltid föregås av ett skott.

Jaktspanielklubben

Jaktspanielklubben startade liksom Jaktretrieverklubben som en utbrytarförening från SSRK. Deras målsättning är att bevara och utveckla spanielns jaktliga egenskaper, genom både avel, småviltjakt och utbildningar. De har därför ett annat provsystem än SSRK och arrangerar jaktprov efter brittisk modell. Hundarna prövas i par, det vill säga två hundar arbetar samtidigt, och bedöms i två omgångar av två olika domare. Jaktspanielklubbens prov registreras i deras register. För att få starta på jaktprov måste hunden först registreras i Svenskt Jakthundsregister (SJR).

Det går utmärkt att ha hunden registrerad både hos SKK och hos SJR, för att därmed kunna starta på både SSRKs och Jaktspanielklubbens prov.

För att få starta på jaktproven måste hunden först få godkänt på apporteringsprov. Jaktproven delas därefter in i öppenklass och vinnarklass. I båda klasserna är det konkurrensbedömning och de fyra bästa placeras som 1-4:e vinnare. För att få starta i vinnarklass måste hunden ha en vinnarplacering i öppenklass. Jaktchampionattiteln Svensk Field Trial Champion (S FTCH) får den hund som fått två 1:e vinnare i vinnarklass.

Se www.ssrk.se för SSRKs fullständiga jaktprovsregler.

Se www.jaktspanielklubben.se för Jaktspanielklubbens fullständiga jaktprovsregler.

Jaktprovsregler

På SSRK:s hemsida finns jaktprovsregler för spaniel och retriever för alla typer av jaktprov. Där finns även ”RoA”:n, råd och anvisningar för jaktprov. Läs igenom både reglerna och RoA:n för att få koll på vilka regler som gäller. För att veta vad du ska träna mot är det viktigt att veta vad som bedöms på provet.

 

Vad tycker du om inlägget? Vi uppskattar kommentarer!

Vägen till jaktchampionat för spaniel
Varukorg