Självkontroll – vad kostar det?

För några år sedan skrev Jenny Nyberg, hjärnforskare vid Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi vid Göteborgs Universitet, en väldigt intressant artikel om vad självkontroll kostar. Den publicerades hos DogEductus, och vi har nu fått möjlighet att återpublicera den.

DogEductus är en plattform för dig som vill ha hjälp att träna din hund, när och var du vill. Träningen bygger på moderna metoder, belöningsbaserad träning och med hjälp av pedagogiska filmer, får du garanterat en mer lyhörd kompis och ett smidigare samspel i vardagen. Utöver övningar, tips och inspiration så är DogEductus även ett kursverktyg och en övningsbank, fylld av praktiska övningar.

Inom hundvärlden pratar vi mycket om att hunden måste ha en bra impulskontroll. Den måste lära sig självkontroll och stadga och inte bara instinktivt reagera på det som den har lust med för tillfället. Den ska inte hoppa upp på bordet och ta vår middag bara för att den luktade så gott, den ska inte rusa fram till andra hundar för att den har lust med det just då och den ska ligga kvar på stället om vi ber den. Detta är en väldigt viktig sak för hunden att lära sig och att utveckla, men det finns en sak att tänka på när vi jobbar med hundens självkontroll. Det är att hunden kan behärska sig, men det sker till en kostnad. Jag kommer att förklara mer längre ner.

Vad är det då vi pratar om när vi menar hundens impulsförmåga och självkontroll? Jo, inom den mänskliga psykologin motsvarar det en exekutiv funktion som kallas inhibering. Det är förmågan att reglera vårt instinktiva beteende (agerande och tankar) i rätt tid. Det gör att vi kan fokusera på rätt sak och är även en hämning av olika riskbeteenden. Forskning hos oss människor visar att en persons impulskontroll (inhibering) har påverkan på många olika aspekter av personens liv. En sämre impulskontroll i barndomen är kopplat till sämre sociala förmågor och sämre betyg sen i skolan. Det är även kopplat till riskbeteenden som rattfylla och kriminalitet samt arbetslöshet och även för tidig död. Även hos hundar är en sämre impulskontroll associerat med flera olika problembeteenden.
Sammantaget så är en bra impulskontroll väldigt viktigt både för oss människor och hundar för att ha en så bra tillvaro som möjligt. Men det kostar att utöva självkontroll! Forskning visar att självkontroll är en begränsad resurs och om vi spenderar den på en viss uppgift, så finns det inte lika mycket kvar att spendera på en annan uppgift som kommer efteråt. Ett exempel på detta är att människor som behärskat sig från att äta frestande godsaker, har mycket kortare tålamod och koncentration då dom ska försöka lösa en svårare uppgift efteråt, än människor som behärskat sig från att äta mindre frestande saker (i detta fall rädisor). Dom får svårare att lösa problem, utöva ny impulskontroll och blir griniga och till och med mer aggressiva. Samma gäller för våra hundar.

Tug-a-Jug

I en studie från 2010, undersöker forskarna detta hos hundar. De lät först hundarna lära sig hur dom skulle göra för att få ut godis ur en Tug-a-Jug.

Sen delades hundarna upp i två grupper:

  1. Hundarna blev lämnade i en bur utan ägaren i ett rum i 10 minuter. Detta kräver ingen självkontroll.
  2. Ägaren sa till hunden att sitta kvar när den blev lämnad i ett rum i 10 minuter. Detta kräver självkontroll.

I båda fallen kom ägaren sedan tillbaka och hunden fick återigen leka med en Tug-a-Jug, men denna gången hade man lagt i godisar som var för stora för att kunna få ut. Man mätte sedan hur lång tid hunden orkade jobba för att få ut godisarna innan den gav upp. Och resultaten var väldigt tydliga: De hundar som fått sitta kvar på kommando och utövat självkontroll tappade mycket snabbare fokus på uppgiften och gav upp, än de hundar som suttit i buren.


Grupp 1: I bur (ingen självkontroll)
Försökte få ut godis i ur
Tug-a-Jug i 141,2 sek

Grupp 2: Sitt kvar (självkontroll)
Försökte få ut godis i ur
Tug-a-Jug i 42,8 sek

Forskarna vill sen undersöka om hundars beteende vid ett aggressivt hot kunde förändras beroende på om de utövat självkontroll innan eller inte. Därför gjordes en ny studie 2012 där hundarna delades in i samma grupper (grupp 1 och 2) som innan, med den ökade svårigheten att under tiden de satt kvar på kommando eller var i bur så rullade en mekanisk hamster i en genomskinlig boll runt i rummet. Detta för att öka graden av impulskontroll. Sen presenterades hundarna för en annan hund som satt i bur som skällde, morrade och visade aggressiva beteenden.

Att undvika fara ökar djurs överlevnad och reproduktion. Men samtidigt finns en social aspekt hos djur och en naturlig nyfikenhet och vilja att undersöka. Men, för att inte råka illa ut så måste ett djur trycka tillbaka impulsen att gå fram och undersöka en fara. Med andra ord så bör hundarna välja att inte närma sig den aggressiva hunden i buren och undvika konfrontation. Forskarna såg nu att de hundar som inte utövat självkontroll och suttit i bur innan gjorde just så, de undvek den arga hunden och gick inte fram. Detta i motsats till de hundar som utövat självkontroll och som hade tömt ut alla sina impuls-resurser innan och nu mycket oftare gick fram och konfronterade den arga hunden i buren.

Detta försök visar att om hunden först utövat stor självkontroll så ökar dess impulsivitet och det kan resultera i riskfyllda beteenden. Detta tycker jag är intressant att tänka på när vi tränar våra hundar. Om vi tränat hunden i att behärska sina impulser så bör vi vara medvetna om att den kommer att ha svårt för att utföra uppgifter efteråt. För mig som håller på med tävlingslydnad så får jag tankeställare kring att lydnadsprogrammet nästan alltid startar med en platsliggning med nya, okända hundar för att sen följas av det individuella programmet. Tycker hunden att det är väldigt svårt att ligga kvar så har den redan tömt ut sina resurser innan själva lydnadsprogrammet börjar. Och även då det gäller pauser i träningen. En hund som väntar i sin bur på sin tur så kanske har mer energi kvar till träning än en hund som ligger kvar och väntar på sin tur på kommando? Det finns många situationer även i vardagen där detta gäller.

Men finns det något man kan göra då för att ”fylla på” reserverna av självkontroll? Hos människor har man sett att självkontroll kräver glukos (socker) som energi i kroppen. Alla våra mentala processer i hjärnan kräver glukos och självkontroll sänker halten glukos i blodet och gör att man presterar sämre på olika typer av problemlösning. Men genom att inta en glukoshaltig dryck så kan man förbättra försämringen på problemlösning som en utövad självkontroll ger. Denna effekt uppnås inte av drycker som inte innehåller några kalorier. Om detta även gäller för hundar studerade forskarna i artikeln från 2010 beskriven ovan. Då fick hundarna från både grupp 1 (ingen självkontroll) och 2 (självkontroll) efteråt inta dryck som antingen innehåll glukos eller inte (sockerfri). Sen fick dom försöka få ut godis ur en Tug-a-Jug med för stora godisar i.

De hundar som fick sockerfri dryck hade sämre koncentration och tålamod med Tug-a-Jug-uppgiften efteråt och gav upp snabbare om de utövat självkontroll innan. Men hundar som fått en glukosdryck hade lika mycket tålamod och försökte få ut godiset ur Tug-a-Jugen lika länge oavsett om det fått utöva självkontroll innan eller inte.

Forskarna sammanfattar detta försök med att det går att återställa hunden förmåga att prestera efter att ha utövat självkontroll genom att förse den med glukos. Dom menar att glukos är nödvändig som energi för att hjärnan ska klara av att arbeta ordentligt.

Denna slutsats har dock fått lite kritik då det år 2012 kom en artikel på människor som visade att det räckte med att bara gurgla munnen med sockerhaltig dryck för att få samma effekt. Drycken behövde alltså inte intas. Man tror nu att glukos i munnen aktiverar speciella belöningsreceptorer i hjärnan som ökar motivationen att jobba vidare. Det verkar ganska troligt då andra studier har visat att hög impulsivitet hos hundar (och människor med) är kopplat till en förändrad nivå av serotonin och dopamin, som båda två är involverat i hjärnans belöningssystem. Och socker är ju en faktor som aktiverar vårt belöningssystem, i alla fall hos de flesta av oss. Detta tyder på att genom att utföra för hunden belönande och trevliga saker efter att ha utövat självkontroll, kan återställa hundens förmåga att prestera efteråt snabbare. Om detta finns inga studier gjorda än vad jag vet.

Men varken vi eller hundar har en totalt förutbestämd förmåga till självkontroll. Visst har vi våra gener att ta hänsyn till men förutom att dricka socker eller utföra andra belönande aktiviteter så kan självklart förmågan att inhibera sina impulser förbättras genom gradvis träning. Hos människor så kan man genom planerad träning av en viss typ av självkontroll, som att tex följa ett motionsprogram, även öka sin självkontroll även inom andra områden som kontroll av känslor eller att passa tider.

Då detta även förmodligen gäller för hundar så innebär det att om hunden tränas i tex självkontroll kring mat och godis så kan den effekten spilla över i att hunden även blir bättre på att hindra sina instinktiva impulser vid hundmöten. Men träningen bör vara noga planerad och utökas gradvis så att hundens reserver av självkontroll inte tar slut. Då får ni helt enkelt se till att fylla på med något roligt som aktiverar hundens belöningssystem!

Referenser

Bray, MacLean and Hare (2014) Context specificity of inhibitory control in dogs. Anim Cogn. 2014 January ; 17(1): 15–31

Miller, Pattison, DeWall, Rayburn-Reeves and Zentall (2010) Self-Control Without a “Self”? Common Self-Control Processes in Humans and Dogs. Psychological Science 21(4) 534–538

Miller, DeWall, Pattison, Molet and Zentall (2012) Too dog tired to avoid danger: Self-control depletion in canines increases behavioral approach toward an aggressive threatPsychon Bull Rev 19:535–540

Sanders, Shirk, Burgin and Martin (2012) The Gargle Effect: Rinsing the Mouth With Glucose Enhances Self-Control. Psychological Science 23(12) 1470– 1472    

Wright, Mills and Pollux (2012) Behavioural and physiological correlates of impulsivity in the domestic dog (Canis familiaris). Physiology & Behavior 105 (2012) 676–682

Länk till ursprungsartikeln: https://www.dogeductus.se/sjalvkontroll-vad-kostar-det/

Vad tycker du om inlägget? Vi uppskattar kommentarer!

Varukorg